Szalay Könyvek könyvajánló
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ingyenes osztály- vagy tantestületi kirándulásra
általános és középiskolák számára

A Pannon-Literatúra Kft. (Szalay Könyvek) pályázatot hirdet ingyenes osztály- vagy tantestületi kirándulásra a 2015-2016-os tanévre magyarországi általános és középiskolák számára.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az olvasás népszerűsítése, és annak megszerettetése az általános iskolák alsó és felső tagozatán, valamint a középiskolákban.

A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázatra azok a magyarországi általános és középiskolák jelentkezhetnek, amelyek a Pannon-Literatúra Kft-vel a 2015-2016-os tanévben partneri kapcsolatban állnak.

PÁLYÁZATI DÍJ

Nincs

A PÁLYÁZATRA JELENTKEZÉS IDŐSZAKA

A 2015-2016-os tanév kezdetétől folyamatosan, de legkésőbb 2015. december 31. (lásd még: pályázati követelmények). A regisztrációval a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket, valamint engedélyezi, hogy az általa a pályáztató rendelkezésére bocsátott kép- és szöveganyagot ez utóbbi térítésmentesen felhasználhassa hely és időbeli korlátozás nélkül.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázatra történő jelentkezés elektronikus regisztrációhoz kötött, amely felület a www.szalaykonyvek.hu oldal Olvasással a tudásért menüpontja alatt található. A regisztrációval az intézmény saját online pályázati felületet kap, amelyre a tanév során folyamatosan, de legkésőbb 2016. április. 30-ig töltheti fel a pályázati anyagát.

PÁLYÁZATI KÖVETELMÉNYEK

A regisztrációt követően a pályázó vállalja, hogy az iskolájában megrendezett éves projektnapok közül legalább három alkalommal megjelenési felületet biztosít a Pannon-Literatúra Kft. (Szalay Könyvek) számára. Ezeken az állomásokon a pályázó által kijelölt személy (lehetőleg az iskola bizományosa) ismeretterjesztő bemutatót tart az iskola diákjainak az adott projektnap tematikájának megfelelően azzal a céllal, hogy népszerűsítse az olvasást a tanulók körében. A Pannon-Literatúra Kft. ezen állomások kialakításához biztosítja a következő tárgyi feltételeket: adott projektnaphoz kapcsolódó tematikájú könyvanyagot, applikációkat a könyvek elhelyezésére az iskola által rendelkezésre bocsátott iskolapadon túl. Az egyes projektnapokon megrendezésre került bemutatókról a pályázónak legalább három fényképet kell készíteni, és azt digitális formában fel kell töltenie a saját pályázati felületére az olvas.szalaykonyvek.hu weboldalon. A három bemutatóhoz csatolt három-három fénykép feltöltésével a pályázati feltételek teljesültek (lásd még: elbírálási szempontrendszer). A pályáztató nem szólítja fel pályázókat hiánypótlásra, a hiányos pályázati anyagok 2016. április 30-án automatikusan kizárásra kerülnek.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázat 2016. április 30-án zárul, a pályamunkák elbírálására legkésőbb 2016. május 15-ig kerül sor, a pályáztató által meghatározott szempontrendszer alapján. A pont- és határértékeket nem tartalmazó szempontrendszer az olvas.szalaykonyvek.hu honlapon folyamatosan elérhető.

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázati anyagok értékelését követően, de legkésőbb 2016. május 17-én a pályáztató az olvas.szalaykonyvek.hu honlapon közzé teszi a nyertes iskolák nevét, valamint egy héten belül e-mailben is értesíti őket. A pályáztató 10 iskola számára biztosítja az egynapos, ingyenes osztálykirándulás vagy tantestületi kirándulás lehetőségét. A folyósítás egynapos kirándulásra, 50 fős buszra és országhatáron belüli úti célra vonatkozik. A nyertesek kötelesek legalább egy fényképpel dokumentálni a kiránduláson való részvételüket, és azt digitális formában, az utazást követő 8 munkanapon belül a pályáztató rendelkezésére bocsátani, hogy az megjeleníthesse webes felületein.
A nyerteseknek legkésőbb 2016. szeptember 30-ig igénybe kell venniük a nyert utazási lehetőséget, máskülönben az elévül.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

A pályázatban résztvevő minden iskola, amely teljesíti a pályázati követelményeket, az intézményben realizált minden egyes bruttó 100 000 Forintos forgalom után egy igényes kivitelű, keménytáblás jutalomkönyvet kap ajándékba, melyet az intézmény köteles felajánlani az iskola kiváló tanulmányi munkát végző valamely diákjának.

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJÁNAK ADATAI

Pannon-Literatúra Kft.
5310 Kisújszállás, Deák Ferenc út 87.
+36 59/322-555
szalay@szalaykonyvek.hu
www.szalaykonyvek.hu